A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków

Kontynuacja budowy autostrady A-1 Toruń – Stryków.  Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366.

Konsorcjum: Lider: Salini Polska Sp. z o.o. , Salini Impregilo S.p.A.-partner, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – partner

Realizacja: 03.04.2013 r do 23.05.2014 r.

Zamawiający: Skarb Państwa-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Wartość brutto: 450.238.073,92 PLN

Charakterystyka Kontraktu: długość – 34,5 km, klasa techniczna –autostrada A, prędkość projektowa – 120 km/h, liczba pasów ruchu – 2x2, MOP-y – 2 pary Otłoczyn, Kałęczynek, SPO na węzłach Czerniewice, Odolion, Obiekty inżynierskie – 31 szt., przepusty, inne obiekty: ogrodzenia, urządzenia łączności, monitoringu autostrady, telematyka, wodociągi, urządzenia melioracyjne, oświetlenie, urządzenia p/poż, Urządzenia ochrony środowiska: przejścia dla zwierząt, budowa zbiorników osadowo-retencyjnych i osadowo – filtracyjnych, piaskowników, separatorów, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, budowa ekranów akustycznych, budowa urządzeń podczyszczających.