A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy.

Konsorcjum: Lider: Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty-Łódź” S.A.-partner,  FEROCO –partner, Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o. – partner, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – partner,  Metrostav a.s. - partner

Realizacja: 22.10.2013 r do 16.11.2015 r.

Zamawiający: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

Wartość brutto:  303.006.253,13 PLN

Charakterystyka kontraktu: klasa drogi – G o długości - 5,44 km, budowa dwutorowej linii tramwajowej o długości -9,5 km, 3 pętle tramwajowe pośrednie, końcowa pętla tramwajowa, 14 par przystanków tramwajowych, estakada tramwajowa o konstrukcji stalowej z współpracującą płytą żelbetową-0,5 km, peron przesiadkowy zintegrowanego węzła wraz z klatkami schodowymi i windami , 4 pętle autobusowe, system energetyczny linii tramwajowej z 3 podstacjami trakcyjnymi, przebudowa stacji kolejowej Bydgoszcz-Wschód, system sterowania ruchem i system informacji pasażerskiej, sieć elektryczna i teletechniczna z siecią światłowodową, cieć CO, obiekty ochrony środowiska: ekrany akustyczne.