A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Bezpieczna droga w Jarużynie

Zakończyła się rozbudowa drogi powiatowej łączącej bydgoski Fordon z miejscowościami w północnej części powiatu bydgoskiego. Mogą z niej bezpiecznie korzystać również piesi, rowerzyści i pasażerowie podmiejskich autobusów.

Zadanie składało się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała rozbudowę odcinka pomiędzy Strzelcami Górnymi i Jarużynem (ul. Starowiejska). Jezdnię na odcinku 1,4 km poszerzyliśmy do 5,5 metrów, zyskała ona obustronne pobocza i dobudowaliśmy 3 zatoki autobusowe z wiatami dla pasażerów. Po wschodniej stronie ulicy powstała ścieżka rowerowa oddzielona od jezdni pasem zieleni. Zbudowaliśmy  też przejścia dla pieszych oznakowane aktywnymi znakami zasilanymi panelami fotowoltaicznymi.

Druga część zadania obejmowała natomiast budowę drogi rowerowej od granicy Bydgoszczy do Jarużyna. Wymagało to znacznego poszerzenia pasa drogowego biegnącego w wąwozie.  Ścieżka o długości 1,6 km wykonana została z betonu asfaltowego. Poprawione zostało też odwodnienie odcinka. Skarpy przylegające do drogi umocniono ażurowymi płytami.  

Za wszystkie roboty  odpowiadała firma Kobylarnia SA, która wygrała przetarg na realizację zadania.  Droga powiatowa pomiędzy dzielnicą Bydgoszczy Fordon oraz  Jarużynem i  Strzelcami Górnymi zyskuje na zaznaczeniu komunikacyjnym ze względu na szybkie tempo zabudowy terenów podmiejskich. Dodatkowo wraz z odcinkami drogi wojewódzkiej stanowić będzie jeden z dojazdów do budowanej trasy ekspresowej S5.  Droga łączy się też ze zmodernizowaną ulicą Krakowską (w kierunku Żołędowa), przy której również powstał bezpieczny ciąg pieszo-rowerowy.

To warto wiedzieć:

  • 3,99 mln  zł to koszt rozbudowy drogi powiatowej pod Bydgoszczą
  • 3  km liczy nowa droga rowerowa od granicy miasta Bydgoszczy do Strzelec Górnych
  • 5 lat to długość gwarancji na wykonane prace wykonane przez Kobylarnię SA