A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Budujemy nowe centrum Płużnicy

Miejscowość Płużnica w powiecie wąbrzeskim zyskuje nowe centrum. Utworzą je nowe budynki wielorodzinne, targowisko i przedszkole. Wszystkie te obiekty oraz istniejący urząd gminy skomunikuje  nowa droga. Za jej budowę odpowiada Kobylarnia S.A.

Nowa trasa poza obsługą gminnych obiektów stanowić ma również łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 548 (Stolno-Wąbrzeżno) i drogą powiatową (Płużnica – Błędowo). Droga liczyć będzie długość ponad 400 metrów. W zakres zadania wchodzi też budowa chodnika, odcinków sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie drogowe. Obecnie prowadzone są między innymi  prace ziemne i roboty brukarskie przy chodnikach.  

Inwestorem jest gmina Płużnica.  Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wysokość przyznanej na ten cel dotacji wynosi ponad 966 tysięcy zł. Wartość inwestycji to 1,9 mln zł netto.

To warto wiedzieć:

  • 402 m to długość nowej drogi
  • 6 m to szerokość jezdni
  • 1,91 mln zł netto to wartość inwestycji