A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Duży remont DK nr 10 zakończony

W grudniu odbył sie odbiór  wyremontowanej drogi krajowej nr 10 w powiecie pilskim. Ułożyliśmy nową nawierzchnię na odcinku 11 kilometrów. W wielu miejscach zamontowaliśmy też  nowe bariery. Dzięki tym pracom kolejny odcinek ważnej trasy łączącej Bydgoszcz ze Szczecinem stał się bezpieczniejszy.

Droga krajowa nr 10 na odcinkach o największym natężeniu ruchu jest przebudowywana do standardu drogi ekspresowej. W budowie jest m.in. obwodnica Wałcza oraz węzła Bydgoszcz Zachód, który połączy tę drogę z trasą ekspresową S5. Równocześnie prowadzone są remonty istniejących nawierzchni. W tym roku zarządzający drogą oddział GDDKiA w Poznaniu zlecił odnowę odcinka pomiędzy miejscowościami Okaliniec i Kosztowo oraz w miejscowości Ruda w powiecie pilskim. Przetarg na to zadanie wygrała firma Kobylarnia S.A.

Zakres prac, które rozpoczęły się w wakacje obejmował wymianę warstwy ścieralnej oraz remont zatok autobusowych, chodników, odtworzenie oznakowania poziomego oraz montaż drogowych barier ochronnych stalowych. Roboty odbywały się pod ruchem wahadłowym. Zakończyły się one w listopadzie, a z początkiem grudnia zadanie zostało odebrane przez inwestora. Wartość kontraktu to ponad 8 mln zł brutto.  

To warto wiedzieć:

  • 11,45 km to długość remontowanych odcinków w powiecie pilskim
  • 5 lat  gwarancji na wykonane roboty 
  • 6,56 mln zł netto to koszt prac budowlanych