A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

KIO uwzględniło odwołanie od decyzji GDDKiA w sprawie przetargu na S-14

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie od decyzji GDDKiA w sprawie wykluczenia Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (Lider) oraz MIRBUD S.A. (Partner) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”.

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia ww. Konsorcjum z postępowania oraz dokonania ponownego badania ofert.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Konsorcjum jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało jeszcze ostatecznie zakończone.