A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Certyfikaty

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. zostało wyróżnione certyfikatem Przedsiębiorstwo FAIR PLAY 2005. Tytuł przyznawany jest firmom, które wpisują się w normy i wymagania określone w zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem codziennego respektowania przez PBDiM wartości etycznych w prowadzonej działalności gospodarczej. To również informacja dla kontrahentów, mówiąca o rzetelnym traktowaniu partnerów biznesowych oraz wywiązywaniu się z zobowiązań pracowniczych.