A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Historia

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. to firma o wieloletniej tradycji, która przechodziła szereg przekształceń i reorganizacji. Swoją pozycję w segmencie inżynierii drogowej buduje od 1992 roku, kiedy to w wyniku przekształcenia Rejonu Dróg Publicznych w Szubinie powstało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Szubinie. W 1998 roku firma stała się spółką pracowniczą, funkcjonującą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o. w Kobylarni.

W 2010 roku MIRBUD S.A. nabył pakiet udziałów PBDiM Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylarni. W styczniu 2011 roku dochodzi do kolejnej transakcji nabycia udziałów, na mocy której MIRBUD S.A. został większościowym udziałowcem, posiadającym  52,1% głosów na zgromadzeniu wspólników. MIRBUD S.A. stał się jednostką dominującą wobec PBDiM Sp. z o.o., które tym samym dołącza do Grupy Kapitałowej MIRBUD.

Kilka miesięcy później Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu PBDiM  Sp. z o.o. w Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. W październiku 2011 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał wpisu o przekształcenia spółki zależnej MIRBUD S.A., na mocy którego KOBYLRNIA stała się Spółką Akcyjną.

W styczniu 2012 roku MIRBUD S.A. kupił pozostałe akcje KOBYLARNI, zostając jedynym akcjonariuszem PBDiM KOBYLARNIA S.A.

Od tego czasu w PBDiM KOBYLARNIA S.A. trwały intensywne prace reorganizacyjne.  Nowy Zarząd przygotował Spółkę do zmian, które przyczyniły się do poprawy jej wyniku finansowego. W Grupie MIRBUD KOBYLARNIA stała się głównym realizatorem kontaktów drogowych.

Włączenie PBDiM KOBYLARNIA S.A. do Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz reorganizacja Spółki owocują podpisaniem przez KOBYLARNIĘ znaczących umów z inwestorami.

W kwietniu 2013 roku KOBYLARNIA, jako partner włosko-polskiego konsorcjum podpisała z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy dwie umowy o łącznej wartości niemal 1,06 mld zł na kontynuację i zakończenie budowy prawie 64-kilometrowego odcinka autostrady A1 Toruń-Stryków. Udział KOBYLARNI w Konsorcjum wynosi 33,32 %. To największy kontrakt w historii firmy.