A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Podstawowe dane

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza

NIP: 953-22-34-789
REGON: 091631706
Nr KRS: 0000396760

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy i wpłacony: 1 000 000 PLN.

Oddział Południe:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.
Region Południe

ul. Stalowa 6
55-330 Miękinia
tel. 71 780 43 09