A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Rada Nadzorcza PDBiM KOBYLARNIA S.A.

Paweł Korzeniowski –Przewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno –Socjologiczny, na kierunku Ekonomia, specjalność Ekonomia Przemysłu gdzie w latach 2001-2005 odbywał studia doktoranckie. Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów, matematyki bankowej, analizy finansowej.

Agnieszka Bujnowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność - rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw. Ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, otrzymując Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007.

Andrzej Podemski – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent  Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, w specjalności drogi , ulice, lotniska. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku zarządzanie i finansowanie infrastruktury drogowej. W karierze zawodowej zajmował stanowiska kierownicze zarówno w administracji drogowej jak i przedsiębiorstwach budownictwa drogowego. Od maja 2013r. dyrektor ds. technicznych w MIRBUD S.A