A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Zarząd PBDiM KOBYLARNIA S.A.

Andrzej Ładyński – Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej –Wydziału Inżynierii Lądowej. Pracował w firmach realizujących budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, drogi i inne obiekty inżynierskie w Polsce i w Niemczech. Zajmował stanowiska kierownicze w zarządach i w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. W lutym 2012r został powołany do Rady Nadzorczej PBDiM Kobylarnia SA i pełnił funkcję jej przewodniczącego do września 2014r.

Michał Niemyt – Wiceprezes

Ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Inżynierii Lądowej. W swojej karierze zawodowej zajmował kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach sektora budownictwa. W PBDiM KOBYLARNIA S.A. zatrudniony jest od 2013 roku, natomiast od 1 lipca 2014 został powołany w skład Zarządu Spółki.

Tomasz Jaśkiewicz – Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Gdańskiej – Wydziału Budownictwa Lądowego w zakresie Inżynierii Komunikacyjnej. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Handel Zagraniczny. Zajmował stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach realizujących duże kontrakty w sektorze budownictwa drogowo-mostowego. W PBDiM KOBYLARNIA S.A. zatrudniony jest od września 2015 roku, natomiast od dnia 1 lutego 2016 został powołany w skład Zarządu Spółki.