A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Obwodnica Gąbina w budowie

Trwa budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577. Kontynuowane są prace ziemne, powstają nowe  przepusty i przebudowujemy ogrodzenia kolidujące z nową trasą. Za wszystkie prace odpowiada  Kobylarnia S.A.

Obwodnica liczyć będzie długość 4,58 km. Powstaje ona  po południowej stronie miasta. W ramach inwestycji przebudujemy też część dróg lokalnych. Powstaną również  nowe drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz skrzyżowania. Na połączeniu z ulicą Wspólną (drogą wojewódzką nr 574), Traktem Kamińskim oraz Warszawską (początek obwodnicy od strony wschodniej) zbudowane zostaną ronda. Połączenie z ulicą Rogatki Gostynińskie (początek obwodnicy od strony wschodniej) będzie miało formę skrzyżowania skanalizowanego. 

We wrześniu wykonaliśmy większość prac przy wycince. Prowadzone są też roboty przy zdjęciu warstwy humusu. Rozpoczęły się również prace przy dwóch pierwszych przepustach z rur stalowych (PD-14 i PD-18). Rozbierane były też ogrodzenia kolidujące z inwestycją.  Prace wykonywane są pod nadzorem archeologicznym.

Inwestycja realizowana jest na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jej wartość to blisko 37 mln zł brutto. Zadanie realizowane jest w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przyjętym przez Miasto i Gminę Gąbin  Planem Zagospodarowania Przestrzennego, planowana jest też w przyszłości budowa drugiego, wschodniego odcinka, łączącego drogę wojewódzką  577 z drogą wojewódzką 574.

Droga wojewódzka nr 577 prowadzi z Łącka pod Płockiem  do miejscowości Ruszki w okolicach Sochaczewa. Ma prawie 46 km długości. Stanowi alternatywną trasę z Płocka do stolicy.

Ważne liczby:

  • 4,58 km – to długość obwodnicy Gąbina
  • 36,79 mln zł – to wartość inwestycji brutto
  • 10 lat gwarancji na nową drogę udzieli Kobylarnia S.A.