A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Inżynieria drogowa

Specjalistyczny sprzęt, wykwalifikowana kadra, a także wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych są gwarancją najwyższej jakości robót budowlanych prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Spółka świadczy usługi w zakresie budownictwa lub modernizacji:

  • dróg wraz ze skrzyżowaniami, węzłami, rondami oraz infrastrukturą towarzyszącą,
  • ulic, parkingów i chodników,
  • bocznic kolejowych,
  • wiaduktów,
  • mostów,
  • przepustów.

Specjalizujemy się również w wykonawstwie robót w zakresie podbudów betonowych, bitumicznych z kruszyw mineralnych łamanych, z kostki brukowej kamiennej i betonowej oraz z płyt betonowych drogowych i chodnikowych.
Oferujemy także doradztwo w zakresie wykonawstwa i robót pomiarowych.