A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Ostatnie etapy budowy Trasy Uniwersyteckiej

Dobiega końca modernizacja północnej jezdni al. Jana Pawła II. Ruszyły też prace związane z budową dojazdu do wiaduktu w ciągu ul. Glinki od strony ul. Ujejskiego. To ostatnie etapy prac związane z budową Trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, która zdecydowanie usprawni ruch na osi północ-południe.

Budowa Trasy Uniwersyteckiej to jedna z większych bydgoskich inwestycji. Wartość prac budowlanych to ponad 29,7 mln złotych brutto. Nowa trasa znacznie poprawi płynność ruchu na osiedlach Wzgórzu Wolności i Glinki. Nowa trasa stanie się  najkrótszym połączeniem centrum z osiedlem Glinki oraz Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Inwestycja rozpoczęła się w połowie  2017 roku.

Pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Ujejskiego od podstaw zbudowana został nowa dwujezdniowa ulica. Wzniesiono również konstrukcję  wiaduktu nad al. Jana Pawła II - ruch w ciągu ważnej drogi krajowej będzie odbywał się bezkolizyjnie. Zmodernizowana została  też ulica Glinki do skrzyżowania z ul. Magnuszewską, które przebudowano na rondo. Zmodernizowana została też południowa jezdnia al. Jana Pawła II i powstały łącznicę umożliwiające zjazd z al. Jana Pawła II w kierunku trasy Uniwersyteckiej. Wzdłuż trasy powstały chodniki, droga rowerowa i nowe przystanki autobusowe.  

Z końcem ubiegłego roku inwestor udostępnił ostatnie działki, na których powstanie dojazd do wiaduktu od strony ul. Ujejskiego. Obecnie  prowadzone są tam roboty związane z budową uzbrojenia. W najbliższych tygodniach przy sprzyjającej pogodzie dokończone zostaną prace związane z modernizacją północnej jezdni al. Jana Pawła II.

- Ta budowa jest dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ znacznie wydłużony został jej termin realizacji z przyczyn niezależnych od wykonawcy – podkreśla prezes Kobylarni S.A., Andrzej Ładyński. - Największy wpływ  miały na to prace dodatkowe związane z przebudową gazociągu oraz innych nieprzewidzianych kolizji infrastruktury podziemnej, liczne rozbieżności w dokumentacji projektowej, które wymagały wprowadzenia nowych rozwiązań. Doszło też roczne opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego niezbędnych działek do dokończenia prac, które miało miejsce dopiero w grudniu 2019 roku. Ostatnie etapy prac prowadzimy w zupełnie innym otoczeniu rynkowym: znacznie wzrosły ceny usług i materiałów budowlanych, oraz drastyczne obniżenie dostępności firm podwykonawczych, spowodowana nadmierną liczbą realizowanych kontraktów. Z tego względu  oraz  mając na uwadze, że nowa trasa znacznie poprawi płynność ruchu w Bydgoszczy chcemy zakończyć prace jak najszybciej. Zakładamy, że kierowcy pojadą kompletną  arterią  w wakacje.

Ważne liczby:

  • 29,7 mln brutto to wartość kontraktu w Bydgoszczy  realizowanego przez Kobylarnię S.A.
  • 1,7 km długości  liczy II etap Trasy Uniwersyteckiej
  • 40 m to długość wiaduktu nad al. Jana Pawła II