A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Powiatowa trasa Wilczyn-Kownaty gotowa

Zakończyła się przebudowa drogi łączącej Wilczyn i Kownaty w powiecie konińskim. Trasa została poszerzona, zyskała nową równą nawierzchnię oraz pobocza. Zbudowany został też ciąg pieszo-rowerowy.

Droga powiatowa pomiędzy Kleczewem i Strzelnem zapewnia dojazd między innymi do potężnej kopalni węgla brunatnego. Poza tym łączy gminę Wilczyn z Koninem oraz Strzelnem. Trasa od kilku lat jest sukcesywnie modernizowana. Rozwój  kopalni odkrywkowej wymusił również  budowę całkowicie nowych odcinków drogi. W tym roku natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zlecił przebudowę 2-kilometrowego odcinka z Wilczyna do Kownat. Za wszystkie prace odpowiadała firma Kobylarnia S.A, która w przetargu na to zadanie złożyło najkorzystniejszą ofertę. W październiku inwestor  dokonał odbioru zadania. Na jego realizację Powiat Koniński pozyskał dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

W zakres inwestycji wchodziła przede wszystkim budowa nowej konstrukcji nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Na terenie zabudowanym bliżej miejscowości Wilczyn powstał chodnik. Na całym odcinku zbudowano natomiast ciąg pieszo rowerowy. Pobocza utwardzono kruszywem. W miejscowości Kownaty wybudowano  też zatokę autobusową ( w kierunku Wilczyna). Do posesji wybudowanych zostało blisko 50 zjazdów indywidualnych. Trasa zyskała też nowe oznakowanie pionowe i poziome.

 To warto wiedzieć:

  • 2,0 km to długość zmodernizowanej DP  Wilczyn – Kownaty;
  • 4,20 mln zł to koszt netto prac  budowlanych realizowanych przez firmę  Kobylarnia S.A.
  • 6 metrów szerokości ma nowa jezdnia