A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 3- Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km.

Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. , MIRBUD S.A. -partner

Realizacja: 37 miesięcy, podpisanie umowy: 12.10.2015 r.

Zamawiający: Skarb Państwa-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

Wartość brutto:  421.818.666,51 PLN

Charakterystyka Kontraktu: długość- 25, 1 km, klasa techniczna –S prędkość projektowa – 100 km/h, liczba pasów ruchu – 2x2, 4 węzły drogowe, obiekty inżynierskie, przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej, budowa i przebudowa istniejącej sieci dróg publicznych, budowa dróg dojazdowych, oświetlenie drogowe, miejsca obsługi podróżnych, system osłony meteorologicznej, kanał teletechniczny dla systemu zarządzania ruchem, urządzenia dla zarządzania ruchem, system odwodnienia terenu: grawitacyjna, i ciśnieniowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, drenaż, osadniki i separatory, przepompownie wód, przebudowa cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, sieć elektroenergetyczna , gazowa, przebudowa infrastruktury kolejowej .