A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Realizacje bieżące

Budowa obwodnicy Inowrocławia - II etap

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia  w ciągu drogi krajowej nr 25.  W zakres inwestycji wchodzi między innymi budowa dwujezdniowej jezdni pomiędzy węzłami Sławęcinek i Latkowo oraz budowa 2 wiaduktów nad liniami kolejowymi.

Długość odcinka: 4,9 km

Wartość kontraktu: 94 mln zł

Czas realizacji: Lata 2017-19

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Funkcja firmy: Wykonawca

Czytaj więcej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546

Zakres prac: Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 546 pomiędzy miejscowościami Łubianka i Bierzgłowo..  Inwestycja zakłada między innymi poszerzenie jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, odcinków chodników oraz ronda na połączeniu z drogą wojewódzką nr 553 (Toruń –Wybcz)

Długość odcinka: 2,2 km

Wartość kontraktu: 12,7 mln zł

Czas realizacji: 2018-19

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Województwo Kujawsko-Pomorskie)

Funkcja firmy: Wykonawca

Czytaj więcej

Budowa buspasa przy ul. Kolbego w Bydgoszczy

Zakres prac: Zaprojektowanie i przebudowa południowego odcinka ul. Kolbego.  Inwestycja zakłada między innymi rozbudowę istniejącej ulicy do 3 pasów ruchu, w tym jeden dedykowany wyłącznie autobusom oraz budowę drogi rowerowej i chodników.

Długość odcinka: 800 metrów

Wartość kontraktu: 11 mln zł

Czas realizacji: Lata 2017-2020 

Inwestor: ZDMiKP (Miasto Bydgoszcz)

Funkcja firmy: Wykonawca

 

Czytaj więcej
1 2 3 Next »