A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Realizacje bieżące

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn Kraj.

Zakres prac: Rozbudowa ul. Kościelnej w Cielu połączona ze zmianą konstrukcji drogi i budową ciągów pieszo-rowerowych oraz budowa nowego odcinka trasy w kierunku planowanego ronda turbinowego na drodze wojewódzkiej.

Długość odcinka: 1,94 km

Wartość kontraktu: 4,82 mln zł (brutto)

Czas realizacji: Lato 2018

Inwestor: Powiat Bydgoski

Funkcja firmy: Wykonawca

Czytaj więcej

Budowa obwodnicy Inowrocławia - II etap

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia  w ciągu drogi krajowej nr 25.  W zakres inwestycji wchodzi między innymi budowa dwujezdniowej jezdni pomiędzy węzłami Sławęcinek i Latkowo oraz budowa 2 wiaduktów nad liniami kolejowymi.

Długość odcinka: 4,9 km

Wartość kontraktu: 94 mln zł

Czas realizacji: Lata 2017-19

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Funkcja firmy: Wykonawca

Czytaj więcej

Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D na odcinku Dębnica-Skokowa

Zakres prac: Zaprojektowanie i przebudowa odcinka drogi powiatowej pomiędzy węzłem Dębnica na trasie S5 i miejscowością Skokowa. Inwestycja zakłada między innymi poszerzenie istniejącej jezdni  budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników, zjazdów czy zatok autobusowych.

Długość odcinka: 7,8km

Wartość kontraktu: 11,5 mln zł

Czas realizacji: Lato 2018

Inwestor: Gmina Prusice

Funkcja firmy: Wykonawca

Czytaj więcej
1 2 3 6 Next »