A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Realizacje bieżące

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” do granicy województwa

Zakres prac: Zaprojektowanie i budowa 2-jezdniowej drogi wraz z 4 węzłami i niezbędną infrastrukturą. Realizowany odcinek  będzie częścią trasy szybkiego ruchu łączącej m.in. Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Trójmiasto.  

Długość odcinka: 25,1 km

Wartość kontraktu: 421,8 mln zł

Czas realizacji: Lata 2015-2019

Inwestor: Skarb Państwa /GDDKiA

Rola firmy: Lider konsorcjum wykonawczego  

Czytaj więcej

Budowa II etapu ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ul.Jana Pawła

Zakres prac: Budowa II etapu trasy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ronda na połączeniu ulic Glinki i Magnuszewskiej. W zakres inwestycji wchodzą między innymi budowa nowych jezdni, dróg rowerowych oraz wiaduktu nad al. Jana Pawła II.

Długość odcinka: 1,7 km

Wartość kontraktu: 28,5 mln zł

Czas realizacji: 2017-19

Inwestor: ZDMIKP w Bydgoszczy (Miasto Bydgoszcz)

Funkcja firmy: Wykonawca

Czytaj więcej

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Janowice

Zakres prac: modernizacja drogi polegająca m.in. na budowie nowej jezdni wraz z podbudową , ronda 4-wlotowego i budowie ciągów pieszo-rowerowych

Długość odcinka: 2,22 km

Wartość kontraktu: 15,9 mln zł brutto

Czas realizacji:   2018-19

Inwestor: Województwo Kujawsko-Pomorskie/Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Funkcja firmy: Wykonawca

Czytaj więcej