A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546

Zakres prac: Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 546 pomiędzy miejscowościami Łubianka i Bierzgłowo..  Inwestycja zakłada między innymi poszerzenie jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, odcinków chodników oraz ronda na połączeniu z drogą wojewódzką nr 553 (Toruń –Wybcz)

Długość odcinka: 2,2 km

Wartość kontraktu: 12,7 mln zł

Czas realizacji: 2018-19

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Województwo Kujawsko-Pomorskie)

Funkcja firmy: Wykonawca