A A A

Kontakt

Kobylarnia 8
86-061 Brzoza 

tel./fax: +48 052 3810428
+48 052 3810488
+48 052 3810610

e-mail: pbdim@kobylarnia.pl

boks_graficzny

Więcej bezpiecznych dróg w powiecie włocławskim

W październiku zakończyła się przebudowa powiatowej drogi z Izbicy Kujawskiej w kierunku Samszyc. Trasa  została poszerzona i wyposażona w elementy zwiększające bezpieczeństwo. W samej Izbicy wytyczono też ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Narutowicza.  Za prace budowlane odpowiadała firma Kobylarnia S.A.

Droga powiatowa z Izbicy do Samszyc (2814C) łączy drogę krajową nr 62 z drogą wojewódzką nr 270. Przebudowa trasy pozwoliła lepiej skomunikować południową część powiatu włocławskiego oraz poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Przetarg na przebudowę powiatowej drogi na blisko 5-kilometrowym odcinku został rozstrzygnięty w lutym tego roku. Oferując najlepszą cenę i pozostałe warunki (między innymi 7-letnią gwarancję)  wygrała go Kobylarnia S.A. Inwestycja kosztowała blisko 6 mln zł.

Prace budowlane polegały między innymi na wymianie konstrukcji jezdni i jej poszerzeniu do szerokości około 6 metrów poza obszarem zabudowanym. W miejscowości Świszewy rozbudowano chodniki. W Izbicy Kujawskiej jezdnia na ul. Narutowicza została natomiast zawężona do standardowych 7 metrów. Pozwoliło to wytyczyć również oprócz obustronnych chodników ścieżkę rowerową na odcinku od ul. Sportowej do Żwirki i Wigury o długości ponad 850 metrów. Powstały też miejsca parkingowe, przystanki autobusowe i lepiej zagospodarowano przyległe tereny zielone. Zmodernizowano poza tym odwodnienie. Inwestorem był Powiat Włocławski korzystający ze wsparcia Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -19 oraz gminy Izbica Kujawska.

To warto wiedzieć:

  • 4,85 km to długość modernizowanej drogi
  • 5,96 mln zł to koszt prac  budowlanych
  • 84 miesięcy wynosi okres gwarancji na wykonane roboty